Deel liefde – maak een verschil in het leven van iemand anders

 In Liefdadigheid

Deel liefde – Zinzino Gives Back om kansarme kinderen in India onderwijs en zelfstandigheid te bieden.  

Het is een uitzonderlijk jaar geweest. 2020 gaf ons een glimp van het leven zonder de dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen. Voor sommigen van ons betekende de pandemie dat we niet in het vliegtuig konden stappen voor een vakantie in het buitenland. Voor anderen maakte het jaar een abrupt einde aan de toegang tot basisvoeding en het kopen van voeding om van te leven.

COVID-19 was de grote gelijkmaker en India werd bijzonder hard getroffen met meer dan 10 miljoen gevallen. Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken dat arme gemeenschappen het moeilijker hebben om een virus onder controle te krijgen dan andere, rijkere gebieden in de wereld. Voor vele miljoenen mensen in India was het leven voor de pandemie al erg moeilijk met een minimum aan basisbehoeften. Wanneer je moeite hebt om te voorzien in basisbehoeften zoals water, voedsel, onderdak en kleding – zijn noodzakelijkheden zoals onderwijs helemaal buiten je bereik, een luxe waar je je niets bij voor kan stellen, laat staan nastreven. Voor veel gezinnen in India die met immense armoede te kampen hebben, is hun situatie niet altijd te wijten aan ongelukkige omstandigheden. Vaak worden ze in armoede geboren, gebaseerd op hun sociale status in het Indiase kastensysteem.

Zinzino Gives Back is een gezamenlijke missie met Glocal Aid

Sta hier even bij stil. Het is een gevoel van hopeloosheid dat bijna onvoorstelbaar is, toch? Maar in plaats van toe te geven aan schuldgevoelens of u gelukkig te prijzen, heeft u nu de kans om iets te doen en echt een verschil te maken in het leven van iemand die zo veel minder geluk heeft. The Glocal Aid liefdadigheidsorganisatie is op een missie om een einde te maken aan de armoede van meerdere generaties, door kansarme kinderen in India adequate gezondheidszorg en toegang tot onderwijs te geven. Elk jaar doneert Zinzino geld om Glocal Aid te helpen deze kinderen onderwijs te geven en om bij te dragen aan een blijvende verbetering van de kwaliteit van het leven. En we komen er wel. Een kind per keer. Tegenwoordig is Zinzino Gives Back een senior partner van Glocal Aid met een donatie van meer dan 4.039.569 SEK.

Zodat 2.000 kinderen uiterlijk in 2023 naar school gaan

Glocal Aid en Zinzino Gives back hebben de overtuiging dat toegang tot onderwijs niet ter discussie moet staan maar dat het een fundamenteel mensenrecht is. Elk kind verdient de kans om naar school te gaan, niet naar velden of fabrieken waar ze de verantwoordelijkheden van hun ouders op zich nemen.

Sinds de start in 2016 sponsort Glocal Aid momenteel 620 leerlingen met een opleiding aan de Ebenezer School in het dorp Kukurah in de Indiase provincie Uttar Pradesh. Tijdens de pandemie van 2020 zijn alle studenten blijven leren, met behulp van online lessen en huisbezoeken die door Glocal Aid en Zinzino Gives Back werden gefinancierd. De leerkrachten en het personeel konden huis-aan-huisbezoeken afleggen bij alle kinderen van de school om te controleren hoe zij het doen met hun online-lessen.

Het aanbieden van dit soort hulp is nog maar het begin. Ons doel is om uiterlijk 2023 2.000 kinderen naar school te kunnen laten gaan en we hebben uw hulp nodig. Als eenmaal in voedsel, water, onderdak, onderwijs en veiligheid is voorzien, is het bereiken van grootsheid plotseling voor ons allemaal mogelijk. Deze kinderen zijn onze toekomst. Samen kunnen we de oplossing zijn. Doe mee! Kijk voor informatie over wat u nu kunt doen op: www.glocalaid.no

#ZinzinoGivesBack

Recent Posts