Podziel się miłością – popraw jakość życia innej osoby

 In Dobroczynność

Podziel się miłością – Zinzino Gives Back na rzecz edukacji i poprawy jakości życia biednych dzieci z Indii.  

To był wyjątkowy rok. W 2020 roku doświadczyliśmy życia bez wielu rzeczy, które wcześniej wydawały nam się nieodzowne. Dla wielu z nas pandemia uniemożliwiła dalekie podróże. Dla innych radykalnie ograniczyła dostęp do żywności oraz środków umożliwiających przeżycie.

Pandemia COVID-19 srogo doświadczyła ludzi na całym świecie. W Indiach odnotowano ponad 10 milionów przypadków. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, by uzmysłowić sobie, z jakimi trudnościami, w porównaniu do bogatszych rejonów świata, borykają się biedne społeczności, by ograniczyć transmisję wirusa. Dla wielu milionów ludzi w Indiach jeszcze przed pandemią zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych było niezmiernie trudne. Kiedy dąży się do realizacji podstawowych potrzeb, na przykład zdobycia wody, jedzenia, dachu na głową czy ubrań, takie kwestie jak edukacja schodzą na dalszy plan i stają się dobrem luksusowym. Sytuacja wielu rodzin z Indii borykających się z ogromnym ubóstwem nie wynika zawsze z nieszczęśliwego spotu wydarzeń. Ubóstwo w Indiach często dziedziczy się w rodzinie, która zajmuje określone miejsce w systemie kastowym.

Zinzino Gives Back to wspólna misja z organizacją Glocal Aid

Zastanów się przez moment. Poczucie bezsilności bywa ogromnie przytłaczające. Zamiast jednak godzić się na poczucie winy lub dziękować szczęśliwej gwieździe za swoją sytuację, masz szansę podjąć działania i pozytywnie wpływać na życie innej osoby, która nie miała tyle szczęścia, co Ty. Organizacja charytatywna Glocal Aid działa na rzecz wyeliminowania wielowiekowego ubóstwa poprzez zapewnienie dzieciom z biednych rodzin w Indiach szans na należytą opiekę zdrowotną i edukację. Co roku Zinzino przekazuje środki dla Glocal Aid, aby wesprzeć działania na rzecz edukacji dzieci i poprawy jakości ich życia poprzez wyzwolenie długotrwałych zmian. Jesteśmy na dobrej drodze. Idziemy małymi krokami, ale się nie zatrzymujemy. Dziś w imieniu Zinzino Gives Back, długoletniego partnera Glocal Aid, przekazaliśmy kwotę 4 039 569 SEK.

Są to środki, które umożliwią edukację 2000 dzieci do 2023 roku

Glocal Aid i Zinzino Gives Back stoją na stanowisku, że dostęp do edukacji musi być bezwarunkowy oraz że stanowi podstawowe prawo człowieka. Każde dziecko zasługuje na szansę, by spędzać czas w szkole, a nie na polu czy w fabryce, podejmując się zadań, które powinni wykonywać jego rodzice.

Począwszy od 2016 r., organizacja Glocal Aid zasponsorowała już 620 uczniów w szkole Ebenezer w wiosce Kukurah, w prowincji Uttar Pradesh. Podczas pandemii w 2020 r. wszyscy uczniowie kontynuowali naukę dzięki lekcjom online oraz wizytom domowym finansowanym przez Glocal Aid i Zinzino Gives Back. Uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli odwiedzić każdego ucznia i sprawdzić, jak radzi sobie z nauką w domu.

Zaoferowanie takiej formy pomocy to zaledwie początek. Naszym celem jest zapewnienie edukacji dla 2000 dzieci do 2023 r. i w związku z tym potrzebujemy Twojej pomocy. Kiedy ma się dostęp do wody, dachu na głową, edukacji i poczucia bezpieczeństwa, realizacja wspaniałych celów staje się możliwa dla nas wszystkich. Te dzieci to nasza przyszłość. Razem możemy rozwiązać ich problemy. Wystarczy, że do nas dołączysz. Tutaj dowiesz się, co możesz zrobić już teraz: www.glocalaid.no

#ZinzinoGivesBack

Recent Posts